Ujub, Sum’ah dan Riya’

Kita mungkin sering mendengar tiga istilah itu, dan agak bingung dengan apa perbedaan antara ketiganya. Artikel singkat berikut ini semoga membantu..

Definisi Ujub.

Ujub mungkin dlm bahasa indonesia paling dekat dengan kata Bangga.

Sufyan Ats-Tsauri rohimahumulloh, meringkas definisi ujub sebagai berikut: “Yaitu perasaan takjub terhadap diri sendiri sehingga seolah-olah dirinyalah yang paling utama daripada yang lain. Padahal boleh jadi ia tidak dapat beramal sebagus amal saudaranya itu dan boleh jadi perkara haram lebih suci jiwanya ketimbang dirinya”

Selengkapnya